fbpx

SOLSKINSHJERNER

Vi, Stephen og Julia Venus, har begge en bachelor i filosofi og kulturformidling fra Odense Universitet. Tilsammen danner vores baggrund en hybrid af levede erfaringer, filosofiske tanker og finurlige idéer.

Vi har en filosofi om, at filosofi er værdifuldt for alle og derfor bør være tilgængeligt for alle. Og ikke kun for de få, som der er en tendens til på de akademiske studier, hvor vi selv kommer fra.

Vi ønsker ikke at danne og opdrage vores medmennesker. For vi er overbeviste om de fleste dybest set er ganske fornuftige, lidenskabelige, velmenende mennesker, der ønsker at gøre deres bedste i hverdagen.

Vi vil til gengæld gerne inspirere og udfordre til at tænke og anvende filosofi som en positiv ledetråd i hverdagen. For vores erfaring er, at filosofi kan udvikle, opløfte og stimulere sindet til mere optimisme og livsglæde.

Mission

Som salonværter rammesætter vi professionelt stemningsfulde filosofiske samtalesaloner der fungerer som inspirerende og personligt udviklende ”mentale væksthuse” til kulturinstitutioner, virksomheder og kommuner.

Vision

Vi vil skabe mere vedvarende positiv energi!

Derfor har vi en ”hemmelig” mission:
Vi vil hive filosofien ned fra den akademiske højborg og ned i øjenhøjde. Vi vil udfordre den forældede tendens til filosofisk hovmod og selvhøjtidelighed. 
Vi vil bringe filosofien direkte ind i livet hos det enkelte menneske og ud i kulturen, virksomhederne og samfundet. Vi vil bringe filosofien tilbage ind i livet, som den oprindeligt har været siden tidernes morgen. I livet hvor filosofien i virkeligheden hører til. For hele vores mindset, vores værdier og alle vores såvel materielle som immaterielle systemer kommer af filosofi. 

“Naar da Alt er blevet stille omkring Een, høitideligt som en stjerneklar Nat, naar Sjælen bliver ene i den hele Verden, da viser der sig ligeoverfor den ikke et udmærket Menneske, men den evige Magt selv, da skiller Himlen sig ligesom ad, og Jeget vælger sig selv, eller rettere, det modtager sig selv.

Da har Sjælen seet det Høieste, hvad intet dødeligt øie kan see, og som aldrig kan glemmes, da modtager Personligheden det Ridderslag, der adler den for en Evighed. Han bliver ikke en anden end han var før, men han bliver sig selv…”

// Søren Kierkegaard